Doe de migraine test

DOE DE MIGRAINETEST - RESULTAAT

Een migrainedagboek bijhouden is een belangrijk hulpmiddel voor uw arts om een nauwkeurige diagnose uit te voeren en voor het bepalen van een doeltreffende behandeling. Je vindt daarom op deze website een migrainedagboek. Een migrainedagboek geeft je een beter inzicht in het verloop van je eigen migraineaanval en de bijhorende symptomen van migraine. Misschien kan het helpen te bepalen welke factoren jouw migraineaanvallen uitlokken. Bovendien kan je huisarts met het dagboek geholpen worden. Ook deze migrainetest kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

Met deze migrainetest willen we je helpen je hoofdpijn beter te erkennen en herkennen en als gevolg daarvan uiteindelijk ook beter te behandelen. Beantwoord de vragen en neem de resultaten mee naar je arts.


WELK TYPE HOOFDPIJN HEB JE?


WELK TYPE HOOFDPIJN HEB JE?

Vraag 1

Hoe treedt de hoofdpijn op?

Aan 1 kant van je hoofdA
Aan beide kantenB
Vraag 2

Wordt de pijn erger als je
je bukt, als je hoest of bij
lichamelijke inspanning?

JaA
NeenB
Vraag 3

Hoe ervaar je de pijn?

Kloppend en pulserendA
Drukkend of trekkendB
Vraag 4

Heb je last van misselijkheid
of braakneigingen als je
hoofdpijn hebt?

JaA
NeenB
Vraag 5

Kan je fel licht (zon, lamp)
bij hoofdpijn maar moeilijk
verdragen?

JaA
NeenB
Vraag 6

Ben je gevoelig voor harde
geluiden als je hoofdpijn hebt?

JaA
NeenB
Vraag 7

Hebt je last van visuele stoornissen, een kriebelend of verdoofd
gevoel in armen of benen vooraleer je hoofdpijn krijgt?

JaA
NeenB

Evaluatie

De evaluatie geeft aanwijzingen over de oorzaken van je klachten, maar kan geen nauwkeurige diagnose door je arts vervangen. Neem je antwoorden en je persoonlijke evaluatie mee naar je volgende doktersbezoek.

Je hebt meestal A aangekruist?

Je klachten wijzen waarschijnlijk op migraine. Een typisch kenmerk van migraine is een kloppende, eenzijdige hoofdpijn, die erger wordt bij lichamelijke inspanning. De meeste migrainepatiënten klagen tegelijkertijd ook over misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid.

Je hebt meestal B aangekruist?

Hoofdpijn kan verschillende lichamelijke of psychische oorzaken hebben. Tot de uitlokkende factoren horen bijvoorbeeld stoffen zoals alcohol, nicotine, cafeïne, maar ook stress, overbelasting, slechte lucht, gevoeligheid voor weersveranderingen, slaapgebrek, hoge spierspanning in de nek of een verkeerde lichaamshouding spelen een rol. Als hoofdpijn regelmatig optreedt of lang duurt, moet de arts de oorzaken nauwkeurig onderzoeken. Enkel een arts kan een juiste diagnose stellen.

BIJKOMENDE VRAGEN

Bij een eventueel bezoek aan de dokter kan je samen met je antwoorden op bovenstaande test ook je antwoorden op onderstaande vragen meenemen.


BIJKOMENDE VRAGEN

Vraag 1

Komt hoofdpijn vaak voor in
je familie?

Ja
Neen
Zo ja, bij wie?
Vraag 2

Beoefen je regelmatig sport
(ten minste 3 x 30 min./week)?

Ja
Neen
Vraag 3

Welke sport beoefen je?

Vraag 4

Sinds wanneer lijd je aan hoofdpijn?

Vraag 5

Heb je periodes zonder hoofdpijn?

Ja
Neen
Vraag 6

Kondigt de hoofdpijn zich aan, bijvoorbeeld door visuele stoornissen, misselijkheid, enz.?

Ja
Neen
Vraag 7

Wanneer begint de hoofdpijn?

‘s Nachts
‘s Ochtends
Overdag
Vraag 8

Is er een verband met de menstruatie?

Ja
Neen
Vraag 9

Ken je factoren die bij jou hoofdpijn uitlokken?

Ja
Neen
Indien ja, welke?
Vraag 10

Waar begint de hoofdpijn?

Voorhoofd
Slapen
Achterhoofd
Nek
In de diepte
Aan de oppervlakte
Vraag 11

Waar voel je de pijn?

Aan 1 kant van hoofd
Aan beide kanten
Vraag 12

Wordt de pijn erger bij lichamelijke inspanning?

Ja
Neen
Vraag 13

Beschrijf de soort hoofdpijn:

Dof
Scherp
Trekkend
Borend
Pulserend
Kloppend
Vraag 14

Beoordeel de sterkte van
de pijn:

Licht
Matig
Ernstig
Ondraaglijk
Vraag 15

Heb je last van bijkomende symptomen zoals ...

Misselijkheid
Koud gevoel
Braken
Lichtgevoeligheid
Diarree
Reukgevoeligheid
Duizeligheid
Lusteloosheid
Verlamming
Kriebelend/verdoofd
gevoel in armen of benen
Bleekheid
Lawaaigevoeligheid
Vraag 16

Hoe lang duurt je hoofdpijn
gewoonlijk?

Vraag 17

Hoeveel dagen per maand hebt
je last van hoofdpijn?

Vraag 18

Hoeveel dagen per maand ben
je door je hoofdpijn niet in
staat te werken?

Vraag 19

Wat doe je momenteel tegen
de pijn?

Vraag 20

Neem je geneesmiddelen?


Excedryn is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, in geval van overgevoeligheid aan acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen, in geval van maag- of duodenumulcus of tijdens de zwangerschap. Lees aandachtig de bijsluiter en vraag raad aan uw arts of apotheker. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare N.V. CHBE/CHXDRN/0008/16
Deze website is enkel bestemd voor inwoners van België. Copyright © 2018 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare N.V.
Excedryn is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, in geval van overgevoeligheid aan acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen, in geval van maag- of duodenumulcus of tijdens de zwangerschap. Lees aandachtig de bijsluiter en vraag raad aan uw arts of apotheker. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare N.V. CHBE/CHXDRN/0008/16